produkty

/

Střešní světlíky

Střešní
světlíky

Střešní světlíky

Firma CIPI, s.r.o. vyrábí a dodává na trh střešní světlíky, které plní úlohu zajištění průniku denního světla do objektu. Do těchto světlíků lze instalovat otvíravé části pro denní větrání, (tzv. větrací křídla) které odvětrávají prostory pod nimi.

Světlíky se upevňují na střešní konstrukci pomocí světlíkových obrub různé výšky nad úrovní střešního pláště. Do obrub se vkládá tepelná izolace a vše se uzavírá hydroizolačními pásy, resp. klempířskými prvky, které zajistí vodotěsnost.Stáhnout prospekt v PDF

Střešní světlíky se dělí na

Strešné svetlíky
Obloukové světlíky Arch Sky

Strešné svetlíky
Sedlové světlíky Triangel Sky

Strešné svetlíky
Šedové světlíky Shed Sky

Strešné svetlíky
Bodové světlíky Desk Sky

Strešné svetlíky
Pultové světlíky Vent/Acess Sky

Strešné svetlíky
Obloukové světlíky Arch Sky

Obloukové světlíky jsou určené k instalaci na ploché střeše nebo střeše s mírným sklonem a instalují se na střešní otvor nebo na otvor opatřený přírubou, resp. obrubou. Konstrukci tvoří oblouková hliníková žebra s postranními základovými profily. Na vytvořený rastr z žeber pokládáme polykarbonát a v místě žebra na polykarbonát přikládáme přítlačnou předpjatou lištu, která se vkládá do základových profilů a za pomoci metrických nerezových šroubů se na obou koncích přes závit předepne. Tím zabráníme samovolnému uvolnění polykarbonátu.

Přínos při použití spočívá v úspoře nákladů na energie a údržbu a v péči o pracovní prostředí.

Tento typ je velmi vhodný i při rekonstrukcích starších sedlových světlíků typu ocelové konstrukce se zasklením drátosklem, resp. sklem. U tohoto typu světlíku nedochází při montáži k provrtání polykarbonátových desek, což je základním předpokladem zachování struktury polykarbonátu.

Strešné svetlíky
Sedlové světlíky Triangel Sky

Sedlové světlíky mají dvě ploché strany, které se pod určitým úhlem stýkají ve vrcholu. Kdysi bylo toto provedení světlíků velmi oblíbené. S příchodem nových materiálů, jako je polykarbonát a hliník, se konstrukce sedlových světlíků udržely, ale využívají se hlavně u obchodních a nákupních objektů, kde je architektonické řešení nadřazeno ostatním faktorům.

Tento typ světlíku vyrábíme samozřejmě i s integrovanými větracími částmi pro denní větrání, ať už s pneumatickým nebo elektrickým pohonem.

Strešné svetlíky
Šedové světlíky Shed Sky

Šedové světlíky mají osvětlovací plochu orientovanou na jednu světovou stranu (pokud možno na sever). Velká plocha zasklení umožňuje dosažení vysokých hodnot osvětlení přes den, výhodný poměr jasu a kontrastu, stálost a rovnoměrnost osvětlení v objektu.

Neprůsvitná část konstrukce světlíků chrání objekt před přímým slunečním zářením. Tento typ světlíku vyrábíme samozřejmě i s integrovanými větracími částmi pro denní větrání, ať už s pneumatickým nebo elektrickým pohonem.

Strešné svetlíky
Bodové světlíky Desk Sky

Bodové světlíky jsou určené k instalaci na ploché střechy nebo na střechy s mírným sklonem. Kopule se instalují na střešní otvory. Bodové střešní světlíky jsou určené do všech typů staveb ke stropnímu prosvětlení prostoru, neslouží jako akustická nebo požární ochrana.

Bodové světlíky dodáváme také v obloukovém provedení. Tento typ je zajímavý cenou, poměrně vysokou záruční dobou do 7 let, na polykarbonát až 10 let. Tento typ světlíku vyrábíme samozřejmě i s možností denního větrání, ať už s pneumatickým nebo elektrickým pohonem.

Strešné svetlíky
Pultové světlíky Vent/Acess Sky

Pultové světlíky se využívají hlavně u menších šířek světlíků s požadavkem na nižší průnik světla do prostoru. Propustnost světelných paprsků je vysoká, ale záleží na barevném provedení a tloušťce desek z polykarbonátu. Tento typ světlíku využíváme hlavně pro menší šířky otvorů, z důvodu velkého minimálního poloměru ohybu polykarbonátu. Tento typ světlíku vyrábíme samozřejmě i s možností denního větrání, ať už s pneumatickým nebo elektrickým pohonem.

Konstrukce světlíků

Konstrukce střešních světlíků je z hliníkových certifikovaných lisovaných profilů v odstínech:

 • přírodní hliník,
 • eloxovaný hliník,
 • barevný odstín v paletě odstínů RAL.

Prosvětlovací resp. zasklívacím materiálem jsou polykarbonátové komorové desky tlouštěk od 10 mm po 25 mm s koeficientem tepelného prostupu Ug od 3,0 Wm2K po Ug = 1,39Wm2K odstín – opál, čirý, bronz aj. Uvedené tloušťky prosklení jsou platné pro obloukové světlíky, při Sedov a sedlových světlících je tloušťka prosklení prakticky neomezená a lze použít i vysokojakostní systém polykarbonátového prosklení na principu pero-drážka dosahující tepelný prostup Ug <1,0 Wm2K. Při obloukových střešních světlících lze použít i sendvičové prosklení ze dvou polykarbonátových desek kde se dosahuje tepelný prostup Ug 1,06 Wm2K.

Vysokojakostní polykarbonátové desky s IR filtrem tz. Confort, Solar Control, IQ – filtrují infračervené záření a zabraňují přehřívání prostor pod světlíky. Denní větrání je zajištěno otevíratelnými částmi pomocí pneumatických nebo elektrických pohonů. Kromě polykarbonátů s IR filtrem nabízí naše společnost i certifikované desky se zvýšenou ochranou proti krupobití. Krupobití je zodpovědné ročně za statisícové škody na prosklení světlíků, použitím tohoto typu polykarbonátu víme chránit Váš světlík před tímto poškozením a tím zvýšit i bezpečnost Vaší haly a strojního vybavení.

Nabízíme různá provedení

 • Světlíky světlých rozměrů šířky od 1,2 do 6 m × délka (neomezeně).
 • Světlíky s možností zatížení sněhem SL od 0,5 až 4,0 kN/m2 – včetně statických výpočtů
 • Světlíky s větracími křídly s el. ovládáním servopohonem, resp. pneumatickým pohonem s možností napojení na dešťově-větrnou centrálu, samočinné zavírání při nepřízni počasí.
 • Světlíky s možností integrace zařízení na odvod kouře a tepla při požáru – úprava světlíku pro integraci do požárně-bezpečnostního systému budovy

Úspory nákladů

Při výstavbě

Vzhledem k tomu, že použité materiály (polykarbonát, hliník) jsou podstatně lehčí než klasická zasklení z oceli a drátoskla, resp. skla, je zatížení střešní konstrukce nižší, čímž se snižují i náklady na konstrukci střechy. Kombinace hliníkové konstrukce a polykarbonátu je také méně finančně náročná než kombinace hliník a sklo.

Při osvětlení

Po instalaci světlíku dochází ke zlepšení propustnosti světla do prostoru. Při použití mléčného zabarvení, tzv. opál polykarbonátu, se světlo optimálně rozptyluje, zabraňuje se oslňování a snižuje se prohřívání vnitřního prostoru vlivem slunečního záření.

Při údržbě

Nosná konstrukce světlíku je vyrobena z hliníkových profilů, takže provoz je téměř bezúdržbový. U obloukových světlíků s deskami z polykarbonátu je údržba samočisticí, protože nečistoty odplavuje déšť.

Rekonstrukce střešních světlíků

Jsme schopni provést rekonstrukce starších objektů – hal a jejich střech, u nichž dochází k velkým tepelným ztrátám a zatékáním do vnitřku budovy přes staré střešní pláště a světlíky, a vyžadují tedy rekonstrukci. Celý proces umíme podpořit tepelným a světelným propočtem úspor za vytápění a osvětlení.

Jako zasklívací materiál se v 80. letech používalo drátosklo, resp. sklo, které však v současné době nesplňuje požadavky na tepelné ztráty (rozdíl v koeficientu tepelného prostupu tepla např. u drátoskla tl. 6–7mm U=7,0W/m2K a u polykarbonátu např. AKYVER tl. 20/7 U= 1,55 W/m2K), světelné požadavky a také bezpečnostní směrnice, protože klasické sklo se tříští na malé úlomky, které při pádu ohrožují bezpečnost na pracovišti. Proto se používají polykarbonátové desky nebo bezpečnostní skla, která současné požadavky splňují. Vzhledem k jejich nízké hmotnosti, výborné izolační vlastnosti a nerozbitnosti jsou vhodné k rekonstrukci starších světlíků.

 

Rekonstrukce střešních světlíků zahrnuje tyto varianty:

 • Kompletní nahrazení starých světlíků novou konstrukcí včetně polykarbonátového zasklení.
 • Nahrazení skleněné výplně, výměna za výplň z polykarbonátu, s ponecháním původní konstrukce.

Rekonstrukce také zahrnuje:

 • Zateplení a izolaci kotevního podkladu pro nový světlík střešní fólií
 • Demontáž současných sedlových světlíků.
 • Odvoz odpadů a jejich likvidace na skládce.

Záruční doba –servis

Naše společnost má jasně definovanou cestu kvality – od toho se odvíjejí záruční doby, které poskytujeme našim zákazníkům. U všech světlíků, které jsou zasklené dutinovými polykarbonáty, poskytujeme záruční doby na dodávku a montáž 5 až 7 let, na polykarbonátové zasklení až 10 let.

Tímto závazkem chceme našim zákazníkům jasně dokázat, že investice, kterou nám svěřili, má jasný základ a životnost. Záruční servis poskytujeme do 48 hodin od nahlášení závady.


naše reference

[elementor-template id=“6011″][elementor-template id=“6004″]