Čerpání eurofondů

Eurofondy NFP I

Všeobecné informace

Místo realizace projektu:

CIPI s.r.o.
Železničná 901,
034 81 Lisková

Název a stručný popis projektu:

Modernizace výrobního procesu prostřednictvím inovativních technologií v rozsahu:

 • Pořízení CNC plazmového a kyslíkového řezacího stroje ARENA 20/60
 •  Pořízení CNC hydraulických tabulových nůžek SAFAN M-shear 430/10
 •  Pořízení CNC hydraulické zakružovačky RB 3L CNC

Název a sídlo příjemce:

CIPI s.r.o.,
Železničná 809,
034 81 Lisková

Informace o datu zahájení a datu dokončení realizace projektu:

Zahájení projektu 05/2010, Dokončení projektu 12/2011

Fotodokumentace

 • CNC plazmový a kyslíkový řezací stroj ARENA 20/60
 • CNC hydraulické tabulové nůžky SAFAN M–shear 430/10
 • CNC hydraulická zakružovačka RB 3L CNC
 • Informační plakát

Eurofondy NFP II

Všeobecné informace

Místo realizace projektu:

CIPI s.r.o.,
Bystrická cesta 2761, 034 01
Ružomberok

Název a stručný popis projektu:

Modernizace výrobního procesu prostřednictvím inovativních technologií v rozsahu:

 • Lakovací linka na nanášení tekutých barev
 •  Otryskávací stroj
 •  Modulová linka na zpracování plechu ze svitků
 •  Dvoukotoučová pila na řezání hliníkových profilů

Název a sídlo příjemce:

CIPI s.r.o.,
Bystrická cesta 2761, 034 01
Ružomberok

Informace o datu zahájení a datu dokončení realizace projektu:

Zahájení projektu 07/2015, Dokončení projektu 12/2015

Fotodokumentace

 • Lakovací linka na nanášení tekutých barev
 • Tryskací stroj
 • Modulová linka na zpracování plechu ze svitků
 • Dvoukotoučová pila na řezání hliníkových profilů
 • Informační plakát

Eurofondy NFP III

Všeobecné informace

Místo realizace projektu:

CIPI s.r.o.,
Bystrická cesta 2761, 034 01
Ružomberok

Název a stručný popis projektu:

Inovace výrobního procesu ve společnosti CIPI, s.r.o.

Cílem inovace výrobních procesů v divizi zpracování hliníku je hlavně zrychlení výrobních procesů, což povede ke snížení nákladovosti výroby a růstu produktivity, zvýšení přesnosti a kvality vyráběných výrobků a ke snížení energetické náročnosti procesu výroby. Hlavní aktivitou projektu je snížení technologické mezery prostřednictvím inovace výrobních procesů opracování hliníku, přičemž výsledkem projektu z pohledu měřitelných ukazatelů projektu budou 3 inovované procesy – vysekávání, řezání, ohraňování a nárůst zaměstnanosti v podporovaných podnicích díky 2 novým pracovním místům. Inovativní postupy budou do výrobního procesu aplikovány prostřednictvím 5 pořizovaných technologií:

1. CNC vysekávací stroj
2. Laserové řezací centrum
3. CNC shrnovače lis

Výše nenávratního finančného grantu: 483 067,93 €

Projekt realizovaný s finančnou podporou Európskej únie.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“

Fotodokumentace

 • Informační plakát

Eurofondy NFP IV

Všeobecné informace

Místo realizace projektu:

CIPI s.r.o.,
Bystrická cesta 2761, 034 01
Ružomberok

Název a stručný popis projektu:

Snížení energetické náročnosti ve výrobním provozu společnosti CIPI, s.r.o.

Projekt bude realizován ve dvou hlavních aktivitách:

 • Zabezpečení energetických auditů v MSP
 • Implementace opatření z energetických auditů. 

Hlavními cíli projektu společnosti CIPI jsou:

 •  podpora energetické účinnosti prostřednictvím provádění opatření z energetického auditu
 • snížení energetické náročnosti výrobního provozu a zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů

Výše grantu:

79 032,57 €

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
www.op-kzp.sk

Fotodokumentace

 • Informační plakát

Eurofondy NFP V

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Místo realizace projektu:​

CIPI s.r.o.,
Ružomberok, Bystrická cesta 2761
Ružomberok, Bystrická cesta 1900

Název a stručný popis projektu:

Inovace výrobních procesů společnosti CIPI, s.r.o. prostřednictvím zavádění inteligentních řešení

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na inovaci výrobních procesů spojených s výrobou kovových konstrukcí a prvků pro větrání a osvětlení – světlíků a protihlukových stěn. Hlavním cílem projektu je zásadně změnit výrobní proces tváření a povrchové úpravy zavedením inteligentních inovací do výroby. Cíl projektu bude naplněn realizací aktivity „Podpora inteligentních inovací“ zaměřené na pořízení 5 logických celků: Svařovací robotické pracoviště, Datové centrum, Podnikový informační systém s moduly SMART, Automatická prášková lakovací linka, Děrovací profilovací zařízení.

Úspěšnost realizace projektu bude sledována prostřednictvím měřitelných ukazatelů:

 • Počet inovovaných procesů: 2
 • Počet podniků, které obdrží dotaci: 1

 

Smluvní částka nevratného finančního příspěvku.

1 096 113,14 €

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Informace o Operačním programu Integrovaná infrastruktura 2014-2020 naleznete na www.opii.gov.sk.