Naše produkty

Střešní
světlíky

Vyrábíme a dodáváme na trh střešní světlíky, které plní úlohu zajištění průniku denního světla do objektu. Do těchto světlíků mohou být instalovány otevírány části pro denní větrání tzv. (Větrací křídla) které odvětrávají prostory pod nimi

Fasádní
konstrukce

Realizujeme systémové i atypické zasklívání fasád, resp. vertikální zasklívání polykarbonátem pro průmyslové objekty a stavebnictví. Jedná se o lehké zasklení s možností integrace různých systémů přirozeného i nuceného větrání.

Ocelové
konstrukce

Vyrábíme, dodáváme a montujeme ocelové konstrukce celosvářené nebo šroubované. Pro montáž používáme hospodárné profily s důrazem na minimalizaci nákladů na spodní stavbu. Dále při montáži klademe důraz na jednoduchost a funkčnost. Tento proces podporujeme technickou dokumentací, statickým posudkem, realizační, resp. výrobní dokumentací

protihlukové
stěny

Protihlukové stěny kromě své primární funkce ochrany životního prostředí, a to hlavně tlumení a snižování zvuku od dopravy v přilehlých obydlených částech dopravní komunikace sekundární pomáhají formovat prostor, ve kterém jsou implementovány.

polykarbonátové
zasklení

V současnosti mimo jiné nabízíme i prosklené konstrukce na bázi hliníkových profilů. Tyto konstrukce patřily a patří k charakteristickým prvkem stavby. Dodávají budovám vzhled, funkci a formovaly se v dlouhé historii. Reflektují na charakter doby, kulturu, geografickou polohu, módní trendy a výrazným podílem ztvárňují architektonický záměr.