Polykarbonátové
prosklení

Polykarbonátové prosklení

Firma CIPI, s.r.o. vyrábí a dodává na trh polykarbonátové prosklení, která plní úlohu zajištění průniku denního světla do objektu. Do těchto prosklení lze instalovat otvíravé časti pro denní větrání (tzv. větrací křídla), které odvětrávají prostory.

Polykarbonátové prosklení dělíme na:

Jedná se zejména o ploché konstrukce, vodorovné, případně i s mírným sklonem. K uchycení je potřeba vytvořit nosný a kotevní rošt z ocelové konstrukce, případně ze dřeva, který musí být staticky posouzen jako samostatná nosná konstrukce. Musíme také posoudit zasklívací materiál, a to především s ohledem na zatížení sněhem SL, ale i větrem WL.

Tento typ zasklení se nejvíce využívá hlavně pro:

 • přístřešky,
 • pergoly,
 • markýzy,
 • přestřešení nakládacích ramp,
 • spojovacích krčků atd.

Jedná se o různé typy konstrukcí, případně i s větším sklonem. Je potřeba udělat nosnou obloukovou konstrukci z ocelových, resp. hliníkových profilů, která musí vytvářet rastr k uchycení polykarbonátu. Výhodou této konstrukce oproti rovné je lepší průběh statických momentů a tím i nižší celková hmotnost nosné konstrukce, což v praxi přináší cenovou úsporu. Tento typ konstrukce je v posledních letech dosti preferovaný, ať už z cenového, ale i z architektonického hlediska. Statické posouzení zatížení sněhem SL a větrem WL je samozřejmostí, ať už u nosné konstrukce nebo polykarbonátového zasklení.

Tento typ zasklení se nejvíce využívá pro:

 • střešní světlíky,
 • zasklívání tribun fotbalových stadionů,
 • zasklívání vstupů do objektů,
 • přestřešení nakládacích ramp,
 • pro autobusové zastávky,
 • přestřešení čerpacích stanic,
 • zastřešení parkovacích ploch nákupních center, atd..

Společnost CIPI s.r.o. realizuje systémové i atypické zasklívání fasád, resp. vertikální zasklívání polykarbonátem pro průmyslové objekty a stavebnictví. Jedná se o lehké zasklení s možností integrace různých systémů přirozeného i nuceného větrání.

Využití nachází nejen při nových montovaných průmyslových halách ale zejména při rekonstrukcích starých průmyslových objektů, kde jsou plochy stěn zasklené drátosklem, které je často za hranicí své životnosti.

Použití polykabonátového zasklení fasád je vhodné všude tam, kde může dojít k poškození skleněných materiálů v důsledku otřesů a vibrací nebo pro prosvětlení konstrukcí které nejsou schopny odolat vysoké hmotnostní zátěži skleněného materiálu.

Společnost CIPI s.r.o. realizuje 2 druhy polykarbonátového zasklení fasád

Nesystémové zasklení:Naše společnost má bohaté zkušenosti se zasklením stávajících fasád, které byly zasklené sklem nebo drátosklem . Pro optimalizaci nákladů na zasklení se v případě nesystémového zasklení používá jako kotevní podklad existující ocelová konstrukce s existujícím rastrem, na který za pomoci přítlačných lišt přichytávají polykarbonátové desky. U tohoto systému můžeme použít širokou škálu polykarbonátových desek od tloušťky 10mm až po 32mm. Pro tyto tloušťky dodáváme hliníkové příslušenství s pryžovými těsněními, a to U profily, U parapetní profily, přítlačné lišty atd. Toto zasklení dodáváme a montujeme i pro novostavby v průmyslu, a to hlavně na zasklení sedů světlíků.

Systémové zasklení:

Vhodné především pro novostavby použitím systémů AKYVER panely® a RODECA panely®. Tyto systémy umožňují snadnou a rychlou montáž a nabízejí také širokou škálu možnosti prosklení a osazení systémových hliníkových oken otevíraných manuálně nebo pomocí elektromotoru. Certifikované profily s přerušeným tepelným mostem v kombinaci se systémovým prosklením nám umožňují dosáhnout výborné tepelněizolační vlastnosti zasklení.

Výhody polykarbonátového zasklení:

 • Nízká hmotnost
 • Jednoduchá a časově nenáročná realizace
 • UV ochrana koextrudovaná přímo do materiálu
 • Výborné tepelně-izolační vlastnosti od 2,40 až do 0,71 W / m2K
 • Variabilita tloušťky zasklení od 10mm do 60mm
 • Speciální druhy polykarbonátu pro řešení na které jsou kladeny specifické požadavky
 • Výborná rázová pevnost
 • Polykarbonát není tříštivý než běžné sklo
 • Záruka až 10 let

Zasklívání fasád, resp. Vertikální zasklívání se využívá hlavně u průmyslových objektů a ve stavebnictví. Pro tyto typy zasklení používáme systémové zasklení a nesystémové zasklení. Rozdíl v těchto dvou typech spočívá v tom, že systémové zasklení využíváme u novostaveb, zatímco nesystémové zasklení se z 90 % používá ustávajících objektů při výměně dosavadního zasklení. Pro oba systémy fasádních zasklení nabízíme, dodáváme a instalujeme větrací části s elektrickým, příp. mechanickým větráním.

Výhody polykarbonátového zasklení:

Oba typy zasklení mají výhody oproti typickým zasklením sklem, resp. vakuovým sklem, a to z hlediska ceny a nerozbitnosti polykarbonátu, přičemž za minimální příplatek jsme schopni dodávat různé odstíny zasklení.

Systémové zasklení:

Naše společnost dodává a instaluje na trhu dva typy, a to: AKYVER Panel® a RODECA Panel®. Oba systémy fungují na podobném principu, a to systém pero-drážka (kdy spojujeme dva sousední polykarbonátové panely pomocí pera a drážky), který je velmi jednoduchý a jeho montáž je velmi rychlá. K instalaci potřebujeme pouze otvor, který zevnitř olemujeme směrem ven nosnými U profily, do nichž se vkládá polykarbonátový panel. Panely mají šířky 600, resp. 500 mm a délku max. 12 m. Případné vyztužení proti zatížení větrem WL je řešeno kotevními prvky, které se vkládají do perodrážky a z interiérové strany se spojují pomocí horizontálních spojovacích paždíků, které se kotví na nosné sloupky objektu. Oba systémy mají statické tabulky, podle kterých určujeme potřebu kotev a dodatečného vyztužení zevnitř pomocí horizontálních prvků.

Příklad:
Panel výšky 2 m nepotřebuje pomocné kotvení do výšky instalace 20 m. Panely dodáváme v tloušťkách 40–50 mm s koeficientem tepelného prostupu tepla U od 1,7 do 0,8 W/m2K.

V případě požadavku na větrání ve fasádě dodáváme a instalujeme i větrací systémové části s ovládáním el. pohonem.

Nesystémové zasklení:

Naše společnost má bohaté zkušenosti se zasklením stávajících fasád, které byly zasklené sklem nebo drátosklem. U tohoto typu zasklení je jasný rozdíl v koeficientu tepelného prostupu tepla, a to u drátoskla a skla U=7,0 W/m2K a u polykarbonátu, např. AKYVER tl. 20/7 U= 1,55 W/m2K. U tohoto typu zasklení využíváme jako kotevní podklad stávající ocelovou konstrukci se současným rastrem, na který za pomoci přítlačných lišt přichytáváme polykarbonátové desky. U tohoto systému můžeme použít škálu polykarbonátových desek od tloušťky 10 mm až do 25 mm. Pro tyto tloušťky dodáváme hliníkové příslušenství s gumovými těsněními, a to U profily, U parapetní profily, přítlačné lišty atd. Toto zasklení dodáváme a montujeme i pro průmyslové novostavby, a to hlavně k zasklení shedových světlíků.

DALŠÍ PRODUKTY

Střešní
světlíky

Střešní světlíky

Fasádní
konstrukce

Fasádní konstrukce

Ocelové
konstrukce

Ocelové konstrukce

protihlukové
stěny

Protihlukové stěny

polykarbonátové
zasklení

Polykarbonátové prosklení

Spokojeni uživatelé našich produktů